Jakie zastosowania mogą mieć plandeki poza rolnictwem?

basen przykryty plandeką

Produkty wytwarzane w rolnictwie są szczególnie podatne na zanieczyszczenia oraz kontakt z opadami atmosferycznymi, które mogą doprowadzić do obniżenia ich wartości lub zniszczenia m.in. za sprawą rozwoju grzybów i pleśni. Sposobem ochrony płodów rolnych, a także materiałów przeznaczanych na paszę dla zwierząt np. zbieranego z łąk siana jest korzystanie z odpowiednich plandek do przyczep rolniczych. We Wrocławiu są one oferowane przez firmę Parys, sprzedającą również różnego typu płachty przydatne np. do przygotowywania sianokiszonek czy ochrony maszyn i urządzeń przed opadami. Plandeki znajdują jednak również zastosowanie poza rolnictwem. Przekonajmy się, do czego będą użyteczne.

Jak wykorzystuje się plandeki?

Plandeki są wykonywane z tkanin syntetycznych, które znakomicie chronią przed wodą i wiatrem, a także stratami materiałów sypkich występującymi przy ich przewozie. Korzysta się z nich szeroko w transporcie, zabezpieczając skrzynie ładunkowe samochodów dostawczych i ciężarowych, a także naczep podpinanych do ciągników siodłowych. Poza barierą odcinającą ładunek od czynników zewnętrznych są one także mobilną powierzchnią reklamową, a umieszczane na nich hasła czy informacje mogą znakomicie wpłynąć na podniesienie rozpoznawalności nazwy danej firmy bądź jej wyrobów. Warto też pamiętać, że plandeki będą sprawdzały się jako zabezpieczenia nieużytkowanych pojazdów, maszyn i urządzeń, a także łodzi.

Gdzie jeszcze potrzebne będą plandeki?

Z plandek korzysta się również w mniej oczywistych zastosowaniach. Sprawdzają się one jako przykrycia do przydomowych basenów, płachty pomocne przy działaniach reklamowo-promocyjnych, a także materiał do wykonywania hal i namiotów przydatnych do działalności handlowej i usługowej, organizowana eventów, wydarzeń sportowych, a także ochrony przed zbytnim nasłonecznieniem.